ThaiMed24
จำหน่ายอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้อุปกรณ์แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละช่วงวัย เพื่อตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้า เราใส่ใจและคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าได้เลือกใช้และพร้อมส่งมอบให้คุณถึงบ้าน เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่อยู่
9/22 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร 081-558-2298